Matematik Kurs A. Blandade övningar mot slutet av kursen.

1. Skriv i grundpotensform 0,000 000 000 0036

2. Beräkna och svara med lämplig noggrannhet:

3. Beräkna 3 . (-2) (-4) . (-3)

4. Skriv i procentform: 31/67

5. Nisses månadslön höjdes från 14320 kr till 14890 kr. Med hur många procent höjdes den?

6. Nisse köpte en frack på rea och fick betala 4200 kr. Han hade då fått 30 % rabatt. Vad kostade fracken innan rabatten dragits av?

7. En viss uranmalm innehåller 0,3 % användbart uran. Hur många ton malm måste man bryta om man vill ha 4,5 ton användbart uran?

8. Cirkeldiagrammet visar hur man enligt en undersökning äter lunch.

a) vilket är det vanligaste sättet att inta lunch?
b) hur många kan vi räkna med hoppar över lunchen på en gymnasieskola med 200 anställda?
c) hur många procent äter inte på personalrestaurang?

9. I en styrelse med fem medlemmar var medelåldern ett år 49 år. Året därpå invaldes ytterligare en styrelseledamot, 27 år gammal. Vilken blev medelåldern i styrelsen detta år?

10. Lös ekvationen: 5x = 3x 18

11. Lös ekvationen 0,03x = 4,12

12. Lös ekvationen: x/4 = 5 x

13. Avståndet mellan två orter är 68 mil. Vad blir avståndet på en karta i skala 1: 10 miljoner?

14. Hur många procent av kvadratens area upptas av cirklarna?


  (Cirkelns area ges som bekant av 3,14 x radien x radien medan kvadratens area ges av sida gånger sida).

  15. En gurka väger 360 gram och består till 97,1 % av vatten. Vad väger gurkan när den torkat så att vattenhalten sjunkit till 63 %?

  16. Är x+x alltid större än x?

  17. Är x/2 alltid mindre än x?

  18. Finns det tal där kvadraten på talet är lika med talet självt?

  19. Lutfisk bereds som bekant av långa, som åtminstone förr fick torka i sol och vind (vinden nödvändig för att hålla flugorna borta!). Man kan räkna med att torkad lutfisk i bästa fall innehåller vatten till 45%. Nisse, som älskar lutfisk, köpte 1 kg torkad fisk att luta själv. Hur mycket färdiglutad fisk fick han att njuta av om vi räknar med att den färdiga lutfisken innehåller 95 % vatten?

  | Till startsidan |  | Svar och anvisningar | Uppdaterad 990207